Đăng Nhập
Từ nào thiếu trong câu "Nước ... thả câu"?
A. Trong
B. Đục
C. Chảy
D. Mưa
Để vệ sinh răng miệng người ta thường dùng nước gì?
A. Nước mưa
B. Nước muối
C. Nước đá
D. Nước mắm
Theo bộ luật Hồng Đức, nếu bán ruộng cho người nước ngoài thì bị phạt gì?
A. Lưu đày
B. Chém Đầu
C. Phạt Tiền
D. Tịch thu lại ruộng
Khi đang đói người ta không nên ăn thứ gì sau đây?
A. Cơm
B. Cháo
C. Sắn
D. Phở
Múa Lâm Vông là điệu múa của nước nào?
A. Thái Lan
B. Lào
C. Campuchia
D. Malaysia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: