Đăng Nhập
'Centavo' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. Đông Timo
B. Nga
C. Nhật Bản
D. Nam Phi
'Euro' là đơn vị tiền tệ chung đang lưu thông tại nơi nào?
A. Châu Mỹ
B. Châu Á
C. Châu Phi
D. Châu Âu
'Forint' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. Bungaria
B. Hungaria
C. Tây Ban Nha
D. Pháp
'Koruna' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. CH Séc
B. Ba Lan
C. Rumania
D. Tây Ban Nha
'Krone Na Uy' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. Thụy Điển
B. Slovakia
C. Đức
D. Na Uy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: