logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Nghệ An

B. Cao Bằng

C. Thái Nguyên

D. Lạng Sơn

2. Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Thái Nguyên

B. Vĩnh Phúc

C. Lạng Sơn

D. Tuyên Quang

3. Thị xã Sông Công thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Bắc Kạn

B. Vĩnh Phúc

C. Bắc Giang

D. Thái Nguyên

4. Thị xã Quảng Yên thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Lạng Sơn

B. Quảng Ninh

C. Thái Nguyên

D. Bắc Giang

5. Thị xã Sơn La thuộc vùng nào của nước ta?

A. Tây Bắc Bộ

B. Đông Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nam Bộ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: