Đăng Nhập
Thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Nghệ An
B. Cao Bằng
C. Thái Nguyên
D. Lạng Sơn
Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Thái Nguyên
B. Vĩnh Phúc
C. Lạng Sơn
D. Tuyên Quang
Thị xã Sông Công thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Bắc Kạn
B. Vĩnh Phúc
C. Bắc Giang
D. Thái Nguyên
Thị xã Quảng Yên thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Lạng Sơn
B. Quảng Ninh
C. Thái Nguyên
D. Bắc Giang
Thị xã Sơn La thuộc vùng nào của nước ta?
A. Tây Bắc Bộ
B. Đông Bắc Bộ
C. Bắc Trung Bộ
D. Tây Nam Bộ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: