Đăng Nhập
Đâu không phải là một giác quan của con người?
A. Khứu giác
B. Thị giác
C. Lục giác
D. Xúc giác
Loài hoa nào xuất hiện trong bài thơ "Hương thầm" của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn?
A. Hoa Xoan
B. Hoa Ngọc Lan
C. Hoa Bưởi
D. Hoa Cau
Đâu là một động từ?
A. Phì phò
B. Phất phơ
C. Phong phú
D. Phốp pháp
Đâu là một động từ?
A. Phờ phạc
B. Phơi phóng
C. Phong phanh
D. Phốp pháp
Đâu là một danh từ?
A. Phũ phàng
B. Phu phen
C. Phơi phới
D. Phung phí

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: