logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quan điểm:"Một tác phẩm có giá trị phải vượt lên trên tất cả các bờ cỏi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người" là của nhà văn nào?

A. Xuân Diệu

B. Hoài Thanh

C. Vũ Trọng Phụng

D. Nam Cao

2. Tính đến nay, đồng đô-la Mỹ có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử nước này là bao nhiêu?

A. 1.000 USD

B. 10.000 USD

C. 100.000 USD

D. 1.000.000 USD

Có in hình Nison lưu hành nội bộ.

3. Bộ phim nổi tiếng "Nô tì I-sau-ra" đã từng phát sóng trên truyền hình VIệt Nam do quốc gia nào sản xuất?

A. Brazil

B. Peru

C. Mexico

D. Cuba

Ở thập niên 70,80 của thế kỷ trước phản ánh chế độ nô lệ ở Brazil

4. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. Giặt giũ

B. Giặt rũ

C. Giặt dũ

D. Dặt rũ

5. Đâu là một bộ phận trong cơ thể?

A. Mỏ quạ

B. Mỏ vịt

C. Mỏ Ác

D. Mỏ chim

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: