logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1738 là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây?

A. Bạch kim

B. Thủy ngân

C. Kẽm

D. Thiết

2. Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1751 là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây?

A. Nitơ

B. Niken

C. Heli

D. Silic

3. Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1766 là nguyên tố nào sau đây?

A. Niken

B. Lưu huỳnh

C. Brôm

D. Hidro

4. Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1772 là nguyên tố nào sau đây?

A. Hidro

B. Nitơ

C. Oxi

D. Lưu huỳnh

5. Nguyên tố hóa học nào không được tìm thấy vào năm 1772 trong các nguyên tố sau đây?

A. Clo

B. Heli

C. Mangan

D. Oxi

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: