Đăng Nhập
Giải thưởng văn học Man Booker được trao hàng năm cho thể loại văn học nào?
A. Truyện ngắn
B. Truyện dài
C. Tiểu Thuyết
D. Thơ
là một giải thưởng văn học được trao hàng năm cho một tiểu thuyết dài được coi là hay nhất được viết bằng tiếng Anh và có tác giả là công dân quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh hay công dân Cộng hòa Ireland.
Giải thưởng văn học Man Booker được trao vào năm 2008 cho Aravind Adiga(người Ấn Độ) với tác phẩm nào?
A. Cuộc đời của Pi
B. Cọp Trắng
C. Biển(The Sea)
D. Những đứa trẻ lúc nửa đêm
Cọp Trắng (NXB Trẻ và DT BOOKS ấn hành).
Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viện dẫn đến câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (Người thọ 70, xưa nay hiếm). Tác giả câu thơ trên là ai?
A. Lão Tử
B. Hàn Phi Tử
C. Lý Bạch
D. Đỗ Phủ
Trong bản Di chúc, Bác trích câu thơ này để nói vui về tuổi thọ, có xuất xứ từ một bài thơ của Đỗ Phủ, là câu thơ thứ tư trong thủ thứ hai của bài “Khúc Giang-Nhị thủ”, nguyên văn như sau:Triều hồi nhật nhật điển xuân y/ Mỗi nhật giang đầu tận túy quyTửu trái tầm thường hành xử hữu/ Nhân sinh thất thập cổ lai hyXuyên hoa giáp điệp thâm thâm kiến/ Điểm thủy thanh đình khoản khoản phiTruyền ngữ phong quang cộng lưu chuyểnTạm thời tương thưởng mạc tương vi”
Ngày 6/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I tại địa điểm bỏ phiếu nào tại Hà Nội?
A. Phố Hàng Vôi
B. Phố Hàng Ngang
C. Phố Hàng Giấy
D. Phố Hàng Bạc
Ngay từ 6 giờ sáng, Hồ Chủ tịch đã xuất hành làm nhiệm vụ công dân của mình ở thùng phiếu số 10 phố Hàng Vôi. Người vui vẻ trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, ra bàn ngồi ghi rồi gấp phiếu lại ngay ngắn, cẩn thận bỏ vào thùng phiếu. Sau đó, Người đến thăm một số phòng bỏ phiếu ở phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Thụy Khuê, làng Hồ Khẩu, Ô Đông Mác. Buổi trưa, Người ghé thăm các cháu thiếu nhi đang đi cổ động cho TTC ở phố Lò Đúc. http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/truyenthong/2006/6/50703.cand
Ngôn ngữ nào không in trong báo "Người cùng khổ" do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên khi nào vào năm 1/4/1922?
A. Pháp
B. Anh
C. Trung quốc
D. Ả Rập
Báo được in ba thứ tiếng: Pháp, Ả Rập và Trung Quốc. Số đầu tiên ra ngày 1 tháng 4 năm 1922.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: