Đăng Nhập
Mai rùa là bộ phận nào của con rùa?
A. Võ rùa
B. Chân rùa
C. Đầu rùa
D. Mật rùa
Lễ hội "Valborg" được tổ chức vào tháng 4 hằng năm, đốt lửa là phần quan trọng của lễ hội này. Là của nước nào?
A. Thụy Điển
B. Thụy sỹ
C. Xyria
D. Ucrana
Con kênh nào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương?
A. Panama
B. Volga
C. Corinth
D. Suez
Nhiệt độ ở bề mặt của mặt trời khoản bao nhiêu độ c?
A. 2500 độ C
B. 4900 độ C
C. 5600 độ C
D. 8900 độ C
Hãng hàng không đầu tiên của Đông Nam Á gia nhập liên minh này SkyTeam?
A. Royal Brunei Airlines
B. Việt nam Airlines
C. Myanmar Airways
D. Singapore Airlines
Ngày 10 tháng 6 năm 2010, Việt nam Airlines hãng chính thức gia nhập liên minh SkyTeam, trở thành hãng hàng không đầu tiên của Đông Nam Á gia nhập liên minh này

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: