Đăng Nhập
Ai là cựu sinh viên của ĐH Mỏ Địa Chất?
A. Trần Đức Lương
B. Phan Văn Khải
C. Vũ Khoan
D. Phạm Gia Khiêm
Chủ tịch Trần Đức Lương đã từng học tại ĐH Mỏ Địa Chất chuyên ngành Địa chất
Đâu không phải là một loại động vật?
A. Con ngựa
B. Con chim
C. Con lợn
D. Con tem
Biển Thiên Cầm thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Nghệ An
B. Thanh Hóa
C. Hà Tĩnh
D. Quảng Bình
Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu viết tắt là gì?
A. FAO
B. IPCC
C. WFC
D. UNFPA
_ FAO : Food and Agriculture Organization of the Un : Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp_ WFC : World Food Council : Hội đồng lương thực thế giới_ UNFPA : UN Fund for Population Activities: Quỹ hoạt động dân số LHQ_ IPCC: International Panel on Climate Change: Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cùng với Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) đồng thành lập (năm 1988) nhằm đánh giá "các thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế - xã hội cho phép tìm hiểu các nguy cơ của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Tính đến hết năm 2011, nữ diva Whitney Houston đã giành được bao nhiêu giải thưởng âm nhạc Grammy?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: