Đăng Nhập
Đèo Sài Hồ nằm ở tỉnh nào?
A. Lạng Sơn
B. Lào Cai
C. Yên Bái
D. Tuyên Quang
Đèo trên quốc lộ 1A, cách Lạng Sơn 16km, trên ranh giới hai huyện Cao Lộc và Chi Lăng. Dài 7km, cao 362m
"Sài lang" là từ gọi khác của loại động vật nào?
A. Sơn dương
B. Linh dương
C. Chó sói
D. Cáo
Bây giờ người ta có câu "Ăn ngon mặc ..." gì?
A. Chắc
B. Bền
C. Đẹp
D. Mốt
Bây giờ người ta có câu "Ăn kiêng mặc ..." gì?
A. Cử
B. Hiệu
C. Mốt
D. Hở
Trong cơ thể động vật, miệng thuộc hệ nào
A. Bài tiết
B. Vận động
C. Tuần hoàn
D. Tiêu hóa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: