logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là một loại hình làng mạc của cư dân sống trên sông nước lấy nghề chài lưới mưu sinh?

A. Cửu vạn

B. Vạn chài

C. Vạn xuân

D. Xóm chồ

2. "Thiên Thọ lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào ?

A. Minh Mạng

B. Tự Đức

C. Khải Định

D. Gia Long

3. "Hiếu lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào?

A. Thiệu Trị

B. Tự Đức

C. Minh Mạng

D. Khải Định

4. "Khiêm lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào?

A. Dục Đức

B. Tự Đức

C. Đồng Khánh

D. Minh Mạng

5. "Ưng lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào?

A. Khải Định

B. Minh Mạng

C. Gia Long

D. Tự Đức

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: