Đăng Nhập
Trên 'thang Richter', động đất có độ Richter trong khoảng nào thì phá hủy gần hết cả thành phố hay đô thị, có vết nứt lớn?
A. Lớn hơn 10
B. Lớn hơn 9
C. 8-9
D. 7-8
Bạn có nhớ trận động đất tại Chile(22/5/1960) khoảng bao nhiêu độ Richter?
A. Lớn hơn 10
B. 9-10
C. 8-9
D. 7-8
1960 – Một trận động đất độ lớn 9.5 xảy ra tại miền Nam Chile khiến hàng ngàn người thiệt mạng; đây được xem là trận động đất cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận
Trên 'thang Richter', động đất có độ Richter trong khoản nào thì cực hiếm xảy ra, nếu xảy ra thì trái đất được xem như đến ngày tận thế?
A. Lớn hơn 10
B. Lớn hơn 9
C. 8-9
D. 7-8
Trận động đất có cường độ lớn nhất (9.5 richte) từng xảy ra tại quốc gia nào?
A. Indonesia
B. Nhật Bản
C. Chile
D. Nga
Trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra tại Chi Lê, nó có cường độ bao nhiêu?
A. 9.3 rich te
B. 9.4 rich te
C. 9.5 rich te
D. 9.6 rich te

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: