Đăng Nhập
Hãng phim đầu tiên Việt Nam thành lập có tên gì?
A. Asia phim
B. Sài Gòn phim
C. Hãng phim Thống Nhất
D. Hãng phim Bông Sen
Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Oscar 2003 là ai?
A. Nicol Kidman
B. Triệu Vy
C. Chương Tử Di
D. Cũng Lợi
Ca khúc bất hủ 'Top of the world' từng được 1 nhóm nhạc nổi tiếng trình bày đó là nhóm?
A. Westlife
B. Capenter
C. MTV
D. Take That
Ngày 26/03/1931 1 tổ chức về chính trị được hình thành góp phần vào việc giải phóng dân tộc đó chính là?
A. Đoàn Thanh niên
B. Quân đội Nhân dân
C. Đội thiếu niên
D. Hội nông dân
Tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội được thành lập tại đâu?
A. Thiên Tân
B. Chiều Trâu
C. Quảng Châu
D. Quảng Đông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: