Đăng Nhập
Vệ tinh Vinasat-2 sẽ được phóng vào ngày 15/5/2012 tại bãi phóng Kourou(Nam Mỹ)có tuổi thọ thiết kế bao nhiêu năm?
A. 10 năm
B. 15 năm
C. 20 năm
D. 30 năm
Hiện nay nước nào chiếm đóng đảo lớn nhất của Quần đảo Trường Sa?
A. Việt Nam
B. Đài Loan
C. Philippines
D. Trung Quốc
Ðài Loan chiếm một trong những đảo lớn nhất là đảo Ba Bình.
Đảo nào có diện tích lớn nhất thuộc quần đảo Trường sa?
A. Nam Yết
B. Ba Bình
C. Trường Sa Lớn
D. Sinh Tồn
Tào Phớ thường có màu gì?
A. Đen
B. Đỏ
C. Da Cam
D. Trắng
Từ nào sau đây chỉ tên một loại cây?
A. Tai Ương
B. Tai Tiếng
C. Tai Chua
D. Tai Hại

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: