Đăng Nhập
Vị trí nào không có trong đội bóng đá?
A. Tiền vệ
B. Cận vệ
C. Hậu vệ
D. Tiền đạo
Theo câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì: "Ta mang cho em một đóa..." gì?
A. Hồng
B. Cúc
C. Nhài
D. Quỳnh
Kênh truyền hình NHK là của quốc gia nào?
A. Pháp
B. Nhật
C. Anh
D. Đức
Địa danh nào sau đây cách xa Hà Nội nhất?
A. Chùa Cầu
B. Cát Bà
C. Thủy điện Hòa Bình
D. Nhà thờ Phát Diệm
Bệnh nào sau đây không phải là bệnh truyền nhiễm?
A. Sởi
B. Thủy đậu
C. Tiểu đường
D. Quai bị

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: