logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ai được coi là ông tổ ngành Dược Việt Nam?

A. Hoa Đà

B. Hải Thượng Lãn Ông

C. Tuệ Tĩnh

D. Phạm Ngọc Thạch

2. Tiết "Hạ Chí" là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè thời điểm bắt đầu của nó vào khoản?

A. 22-6

B. 23-7

C. 21-5

D. 25-8

3. Con sông nào 'đục' nhất thế giới?

A. Sông Nil

B. Sông Hoàng Hà

C. Sông Volga

D. Sông Mekong

4. Thác nước cao nhất trên thế giới tên gì?

A. Thác Angel

B. Thazsc Victorya

C. Thác Jolie

D. Thác Maria

5. Trò chơi ô chữ xuất hiện lần đầu tiên ở New York vào năm nào?

A. 1902

B. 1908

C. 1913

D. 1916

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: