Đăng Nhập
Mũ của bu lông thường có mấy cạnh?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 10
Đụng cụ trong phòng thí nghiêm bằng thủy tinh dài được chia độ theo thể tích, phần dưới vuốt bé, có van khóa và tận cùng thuôn nhọn gọi là gì?
A. Buret
B. Pipet
C. Ống đong
D. Chuẩn độ
Hầu hết dụng cụ thí nghiệm chuyên ngành hóa học được làm bằng gì?
A. Sắt
B. Bạc
C. Inox
D. Thủy tinh
Các ông Đồ thường sử dụng loại bút nào để viết câu đối?
A. Bút dạ
B. Bút bi
C. Bút máy
D. Bút lông
Thế Lữ là cái gì của Nguyễn Thứ Lễ?
A. Pháp danh
B. Bút pháp
C. Bút danh
D. Nghệ danh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: