logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Mũ của bu lông thường có mấy cạnh?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 10

2. Đụng cụ trong phòng thí nghiêm bằng thủy tinh dài được chia độ theo thể tích, phần dưới vuốt bé, có van khóa và tận cùng thuôn nhọn gọi là gì?

A. Buret

B. Pipet

C. Ống đong

D. Chuẩn độ

3. Hầu hết dụng cụ thí nghiệm chuyên ngành hóa học được làm bằng gì?

A. Sắt

B. Bạc

C. Inox

D. Thủy tinh

4. Các ông Đồ thường sử dụng loại bút nào để viết câu đối?

A. Bút dạ

B. Bút bi

C. Bút máy

D. Bút lông

5. Thế Lữ là cái gì của Nguyễn Thứ Lễ?

A. Pháp danh

B. Bút pháp

C. Bút danh

D. Nghệ danh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: