Đăng Nhập
Có câu "Vặt đầu cá, vá đầu ..." gì?
A. Gối
B. Lâu
C. Tôm
D. Đường
Bún tàu là tên gọi khác của loại thực phẩm nào sau đây?
A. Phở
B. Miến
C. Mỳ tôm
D. Bánh đa cua
Thiên thể nào thường được gọi theo tên của các nhà khoa học?
A. Sao Kim
B. Sao Hỏa
C. Sao Chổi
D. Sao Thổ
Cây cầu nào sau đây không bắc qua sông Lô?
A. Cầu Tân Quang
B. Cầu Việt Trì
C. Cầu La Ngà
D. Cầu Bình Ca
Trái tim của nhạc sĩ nào con lưu giữ được cho đến ngày ngay?
A. Johann Sebastian Bach
B. François Chopin
C. Ludwig van Beethoven
D. Wolfgang Amadeus Mozart
Khi Ba Lan bị phát xít xâm chiếm vào năm 1939, những người yêu nước đã tìm cách cất giấu trái tim của Chopin để không bị lọt vào bàn tay nhơ nhuốc của chúng. Mua thu năm 1949, trái tim được bí mật mang về Ba Lan, trong một chiếc hộp gỗ sồi. Ngày nay trái tim được đặt sau một phiến đá hoa cương tại nhà thờ Holy Cross,Warsaw.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: