Đăng Nhập
Chúng ta thường dùng dụng cụ gì để nhổ đinh?
A. Tuốc-nơ-vít
B. Dao
C. Kìm
D. Que hàn
Loại Bếp nào sau ứng dụng nguyên lí bức xạ nhiệt?
A. Bếp từ
B. Bếp điện
C. Bếp ga
D. Bếp hồng ngoại
Có câu "Đàn ông là nhà, đàn bà là ..." gì?
A. Cửa
B. Nóc
C. Cổng
D. Ngõ
Trong các cơ thể sống, thành phần chủ yếu là gì?
A. Chất hữu cơ
B. Nước
C. Các Vitamin
D. Chất vô cơ
"London eye" của London có hình gì?
A. E-líp
B. Bán nguyệt
C. Đũa thần
D. Bánh xe

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: