logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đặng Tiểu Bình đã làm nên cuộc cách mạng về tư duy kinh tế ở Trung Quốc. Ông đã dẫn dắt nước ông đi theo con đường kinh tế thị trường từ năm bao nhiêu?

A. 1968

B. 1972

C. 1976

D. 1978

2. Quần đảo đang có sự tranh chấp quyết liệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản năm 2012 tên là gì?

A. Senkaku

B. Hokkaido

C. Nansei

D. Kyushu

3. "Kính gửi cụ Hồ Chí Minh, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: yêu cầu cụ cho mượn một cái nồi nấu cơm"Công văn đó là do tướng nào của giặc gửi đến để sách nhiễu Bác

A. Tưởng Giới Thạch

B. Thoát Hoan

C. Tiêu Văn

D. Lư Hán

4. Trong tự nhiên, Fe tồn tại dưới dạng 4 dạng quặng chính đó là:Hemantit (Fe2O3),Manhetit(Fe3O4), xiderit(FeCO3) và...

A. Bôxit

B. Sunfurit

C. Pirit

D. Spirit

Quặng còn lại là Pirit ( FeS2)

5. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á?

A. Bru-nây

B. Xin-ga-po

C. Đông Timo

D. Campuchia

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: