Đăng Nhập
Đặng Tiểu Bình đã làm nên cuộc cách mạng về tư duy kinh tế ở Trung Quốc. Ông đã dẫn dắt nước ông đi theo con đường kinh tế thị trường từ năm bao nhiêu?
A. 1968
B. 1972
C. 1976
D. 1978
Quần đảo đang có sự tranh chấp quyết liệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản năm 2012 tên là gì?
A. Senkaku
B. Hokkaido
C. Nansei
D. Kyushu
"Kính gửi cụ Hồ Chí Minh, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: yêu cầu cụ cho mượn một cái nồi nấu cơm"Công văn đó là do tướng nào của giặc gửi đến để sách nhiễu Bác
A. Tưởng Giới Thạch
B. Thoát Hoan
C. Tiêu Văn
D. Lư Hán
Trong tự nhiên, Fe tồn tại dưới dạng 4 dạng quặng chính đó là:Hemantit (Fe2O3),Manhetit(Fe3O4), xiderit(FeCO3) và...
A. Bôxit
B. Sunfurit
C. Pirit
D. Spirit
Quặng còn lại là Pirit ( FeS2)
Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á?
A. Bru-nây
B. Xin-ga-po
C. Đông Timo
D. Campuchia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: