Đăng Nhập
"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" là câu dùng để chỉ những loại người nào?
A. Dịu dàng
B. Thật thà
C. Ngốc nghếch
D. Dối trá
Có câu "Vặt đầu cá, vá đầu ..." gì?
A. Gối
B. Lâu
C. Tôm
D. Đường
Bún tàu là tên gọi khác của loại thực phẩm nào sau đây?
A. Phở
B. Miến
C. Mỳ tôm
D. Bánh đa cua
Thiên thể nào thường được gọi theo tên của các nhà khoa học?
A. Sao Kim
B. Sao Hỏa
C. Sao Chổi
D. Sao Thổ
Cây cầu nào sau đây không bắc qua sông Lô?
A. Cầu Tân Quang
B. Cầu Việt Trì
C. Cầu La Ngà
D. Cầu Bình Ca

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: