Đăng Nhập
Người dẫn chương trình trong một chương trình truyền hình hay một sự kiện được gọi là gì trong tiếng Anh nhỉ?
A. MC
B. Director
C. Edittor
D. Moden
Tung còn - trò chơi dân gian phổ biến ở Bắc Kạn thường được người Tày tổ chức vào dịp nào trong năm?
A. Xuân
B. Hạ
C. Thu
D. Đông
Trò chơi dân gian "Chuyền" gồm mấy que và mấy bóng?
A. 6 que 1 bong
B. 8 que 1 bóng
C. 10 que 1 bóng
D. 12 que 1 bóng
Trò chơi dân gian "Nhảy lò cò" là trò chơi truyền thống của Việt Nam và nước nào sau đây?
A. Mỹ
B. Anh
C. Nhật
D. Nga
Liên hoan các trò chơi truyền thống Việt Nam - Nhật BảnLiên hoan gồm 4 trò chơi của Nhật Bản (Thả rồng tre, Nhảy lò cò, Chơi quay, Những túi đậu xanh) và 5 trò chơi của Việt Nam (Cướp cờ, Nhảy dây, Rồng rắn lên mây, Ô ăn quan, Rải gianh), sẽ diễn ra ngày 27- 28/7, tại Bảo tàng Dân tộc học.
Trò chơi dân gian "Ô ăn Quan" có bao nhiêu ô hình vuông (ô dân)?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 20
Bàn chơi được kẻ thành một hình chữ nhật rồi chia hình chữ nhật đó thành mười ô vuông, mỗi bên có năm ô đối xứng nhau. Ở hai cạnh ngắn hơn của hình chữ nhật, kẻ hai ô hình bán nguyệt hoặc hình vòng cung hướng ra phía ngoài. Các ô hình vuông gọi là ô dân còn hai ô hình bán nguyệt hoặc vòng cung gọi là ô quan.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: