Đăng Nhập
Biển số xe quân đội, xe của các doanh nghiệp quân đội Việt Nam có nền màu gì?
A. Trắng
B. Xanh
C. Vàng
D. Đỏ
"Binh đoàn quyết thắng" còn gọi là quân đoàn mấy?
A. Quân đoàn 1
B. Quân đoàn 2
C. Quân đoàn 3
D. Quân đoàn 4
"Binh đoàn Hương Giang" là quân đoàn nào?
A. Quân đoàn 1
B. Quân đoàn 2
C. Quân đoàn 3
D. Quân đoàn 4
"Binh đoàn Cửu Long" là quân đoàn nào?
A. Quân đoàn 1
B. Quân đoàn 2
C. Quân đoàn 3
D. Quân đoàn 4
Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết ThắngQuân đoàn 2 - Binh đoàn Hương GiangQuân đoàn 3 - Binh đoàn Tây NguyênQuân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long
Đâu không phải là một loại thực vật?
A. Cây phi lao
B. Cây bạch dương
C. Cây bách Tán
D. Cây phả hệ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: