Đăng Nhập




Nước nào ở Đông Nam Á có tên từ một vị hoàng tử Tây Ban Nha?
A. Brunei
B. Philippines
C. Singapore
D. Malaysia
Trong cơ thể cá mập, sẽ không tìm thấy vật gì?
A. Xương
B. Mang cá
C. Gân
D. Răng
Cuộc khởi nghĩa nào sớm nhất, nổ ra sau khi Nhật đảo chính Pháp?
A. Khởi nghĩa Thái Nguyên
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn
C. Khởi nghĩa Ba Tơ
D. Khởi nghĩa Nam Kỳ
Loại gang nào được dùng để luyện thép?
A. Gang trắng
B. Gang đen
C. Gang xốp
D. Gang xám
Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?
A. Thủy thủ Popeye
B. Vịt Donald
C. Chuột Mickey
D. Tom và Jerry

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: