Đăng Nhập
Cuốn sách khoa học vật lý nổi tiếng 1987 "Lược sử thời gian" do nhà khoa học nào viết
A. Anbe Einstein
B. George Ellis
C. Roger Penrose
D. Stephen Hawking
Nicolas Copecnic, người phản bác "Trái đất là trung tâm vũ trụ" là người?
A. Hà Lan
B. Ba Lan
C. Hy Lạp
D. Đức
Nhắc đến Issac Newton người ta thường nghĩ đến trái cây nào?
A. Chuối
B. Dưa chuột
C. Mít
D. Táo
VẬT CHẤT và Ý THỨC, theo quan điểm duy tâm cái nào có trước?
A. Vật chất
B. Ý thức
C. Cả hai 1 lúc
D. Không xác định
Ai là người đầu tiên phát hiện: Anh sáng có vận tốc hữu hạn ?
A. Christensen Roeme
B. Issac Newton
C. Anbe Einstein
D. Galileo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: