Đăng Nhập
Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ?
A. 2/9
B. 3/2
C. 2/3
D. 9/3
Bài kiểm tra IQ hoàn thiện đầu tiên trên thế giới do ai phát triển?
A. Alfred Binet
B. Lewis Terman
C. David Wechsler
D. William Stern
Chỉ số IQ của 1 đứa bé được nhận làm con nuôi có thể dự đoán được dựa vào?
A. Tổ tiên
B. Bố mẹ ruột
C. Bố mẹ nuôi
D. Ông bà
Yếu tố di truyền quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm sự thông minh?
A. 0%
B. 50%
C. 90%
D. 100%
Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng ở tỉnh nào?
A. Phú Quốc
B. Vũng Tàu
C. Quảng Ngãi
D. Hải Phòng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: