logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ai được xem là ông tổ nghề dệt?

A. Đặng Huy Trứ

B. Đặng Trần Côn

C. Lương Thế Vinh

D. Phùng Khắc Khoan

2. Ai được xem là ông tổ nghề trồng ngô?

A. Lương Định Của

B. Cao Biền

C. Phùng Khắc Khoan

D. Phan Huy Ích

3. Ai được xem là ông tổ nghề thêu?

A. Lê Công Hành

B. Trương Vĩnh Ký

C. Cao Đình Độ

D. Nguyễn Hiền

4. Ai được xem là ông tổ nghề đúc?

A. Cao Lỗ

B. Lý Quốc Sư

C. Vũ Đình Long

D. Mạc Đỉnh Chi

5. Ai được xem là ông tổ nghề báo?

A. Trương Vĩnh Ký

B. Đa Bá Lộc

C. Phùng Khắc Khoan

D. Lương Nhữ Hộc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: