Đăng Nhập
Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:
A. Shift
B. Enter
C. Ctrl
D. Alt
Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện:
A. View - List
B. View - Details
C. File - Rename
D. File - Properties
Trong windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh:
A. Edit - Delete
B. File - Clear
C. File - Delete
D. Edit - Clear
'Năm anh em trên một chiếc xe tăng' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Doãn Nho
B. Huy Du
C. Triều Dâng
D. Phạm Tuyên
'Hãy yên lòng mẹ ơi' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Doãn Nho
B. Huy Du
C. Lư Nhất Vũ
D. Trần Tiến

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: