logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Cây sáo trong dàn nhạc dân tộc thường được làm bằng gì?

A. Nhựa

B. Gỗ

C. Trúc

D. Nhôm

2. Di tích cửa ô nào của thủ đô Hà Nội hiện nay vẫn tồn tại?

A. Ô Quan Chường

B. Ô Đống Mác

C. Ô Cầu Giấy

D. Ô Cầu Dền

3. Tên của môn vỏ thuật nào có nghĩa là:"kỷ thuật chiến đấu bằng tay không"?

A. Taekwondo

B. Karatedo

C. Judo

D. Kendo

4. Biểu tượng của Hoàng gia nước Pháp là cách điệu của loài hoa gì?

A. Hồng

B. Cẩm chướng

C. Lan

D. Bách hợp

5. Ngọ Môn là cổng phía nào của hoàng thành Huế?

A. Đông

B. Tây

C. Nam

D. Bắc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: