Đăng Nhập
Cây sáo trong dàn nhạc dân tộc thường được làm bằng gì?
A. Nhựa
B. Gỗ
C. Trúc
D. Nhôm
Di tích cửa ô nào của thủ đô Hà Nội hiện nay vẫn tồn tại?
A. Ô Quan Chường
B. Ô Đống Mác
C. Ô Cầu Giấy
D. Ô Cầu Dền
Tên của môn vỏ thuật nào có nghĩa là:"kỷ thuật chiến đấu bằng tay không"?
A. Taekwondo
B. Karatedo
C. Judo
D. Kendo
Biểu tượng của Hoàng gia nước Pháp là cách điệu của loài hoa gì?
A. Hồng
B. Cẩm chướng
C. Lan
D. Bách hợp
Ngọ Môn là cổng phía nào của hoàng thành Huế?
A. Đông
B. Tây
C. Nam
D. Bắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: