Đăng Nhập
Đâu không phải là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc?
A. Trung Quốc
B. Tây Ban Nha
C. A Rập
D. Bồ Đào Nha
Nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã tả màu và hương của thứ gì? "Không xanh, không hồng, thanh thanh"
A. Không gian
B. Thời gian
C. Trời
D. Thu
Bài thơ 'Màu thời gian' của Đoàn Phú Tứ
Vũ khí nào không phải là loại chống tăng?
A. B41
B. B40
C. Bazoka
D. Kachiusa
Là một hệ thống tên lửa
Vũ khí chống tăng "Bom ba càng" có nguồn gốc từ nước nào?
A. Liên xô
B. Việt Nam
C. Mỹ
D. Nhật
được biết đến ở Việt Nam khi quân Nhật tiến vào Đông Dương thuộc Pháp.
Bom khinh khí thường được gọi là Bom gì?
A. Bom A
B. Bom H
C. Bom G
D. Bom V
hay còn gọi là bom nhiệt hạch

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: