logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày 01/12 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Nga

B. Rumania

C. Slovenia

D. Tây Ban Nha

2. Ngày 12/06 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Anh

B. Đức

C. Nga

D. Pháp

3. Ngày 01/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Uganda

B. Rwanda

C. Hungary

D. Bulgary

4. Ngày 03/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Samoa

B. San Marino

C. Senegal

D. Serbia

5. Ngày 23/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. San Marino

B. Senegal

C. Saudi Arabia

D. Seychelles

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: