Đăng Nhập
"Năm ngoái đi ăn mày/ Năm nay cũng ăn mày/Năm ngoài được mười xu/ Mua được hai lon gạo ..." là của nhà thơ nào?
A. Ưng Bình Thúc Giạ
B. Giang Nam
C. Phạm Công Thiện
D. Giản Chi
Thành ngữ "Đâm ba chẻ củ" chỉ điều gì?
A. Dối trá
B. Ngọt ngào
C. Mong manh
D. Phá việc người khác
Thành ngữ "Chọc gậy bánh xe" chỉ điều gì?
A. Phá hoại việc người khác
B. Rải đinh cho xe lủng
C. Ngăn không cho xe chạy
D. Lơ xe
"Lơ xe" là gì?
A. Lái xe
B. Phụ xe
C. Bán xe
D. Vá xe
Flashmob là hình thức ngẫu hứng trong hoạt động nào?
A. Vẽ
B. Chụp ảnh
C. Điêu khắc
D. Nhảy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: