Đăng Nhập
Trong truyện "Tấm Cám" dì ghẻ đã treo giải thưởng cho 2 chị em Tấm và Cám cái gì nếu ai bắt được nhiều tép hơn?
A. Yếm đỏ
B. Dải lụa
C. Tiền
D. Xe máy
Trong truyện cổ tích "Tấm Cám", Tấm đã nuôi con gì dưới giếng?
A. Cá trê
B. Cá chép
C. Cá bống
D. Ếch
Trong truyện 'Tấm Cám" Tấm thường cho cá bống của mình ăn gì?
A. Giun
B. Cháo
C. Cám
D. Cơm
"Bống bống bang bangLên ăn cơm vàng cơm bạc nhà taChớ ăn cơm hẩm cháo hoa[6] nhà người."
Trong truyện cổ tích "Tấm cám", Tấm đã chôn lọ đựng xương cá bống ở đâu?
A. Gầm giường
B. Chân giường
C. Ngoài vườn
D. Trước cổng
Đâu là tên của một phép toán?
A. Giao thoa
B. Giao hợp
C. Giao hoán
D. Giao thừa
một phép tính R được coi là giao hoán nếu đổi thứ tự tính thì kết quả vẫn không thay đổi.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: