Đăng Nhập
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất bún tươi?
A. Ngâm gạo
B. Ủ gạo
C. Phơi gạo
D. Xay gạo
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất bún khô?
A. Cán
B. Hấp
C. Sấy
D. Tráng
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất nước mắm?
A. Ủ
B. Lên men
C. Chượp chín
D. Phơi
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất nước mắm?
A. Chượp chín
B. Chiết rút
C. Sấy
D. Phối trộn
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất bánh đa nem?
A. Ngâm gạo
B. Xay bột
C. Cuốn bánh
D. Luộc bánh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: