Đăng Nhập
Có Câu "Con sâu là rầu nồi..." gì?
A. Cơm
B. Cháo
C. Canh
D. Chè
Tạp chí xuất bản định kỳ hay không định kỳ trong nội bộ cơ quan gọi là gì?
A. Nội san
B. Nội thất
C. Nội tiết
D. Nội soi
Đâu là kỹ thuật mổ trong y học?
A. Nội soi
B. Nội thất
C. Nội tiết
D. Nội công
Đâu là tên con phố cổ ở thủ đô Hà Nội?
A. Ngõ gạch
B. Ngõ bê tông
C. Gõ vắng
D. Ngõ đá
Người ta thường nuôi con vật nào sau đây để lấy lông?
A. Chuột
B. Dê
C. Cừu
D. Bò

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: