Đăng Nhập
Người nùng ở miền cao phía bắc có tục đi tranh lộc đầu xuân "Lộc" ở đây là gì?
A. Nước
B. Muối
C. Nụ Hoa
D. Lá Trầu
"Ba Vua" Trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng 3 vua/ Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" nói về triều đại nào trong lịch sử?
A. Lý
B. Trần
C. Lê
D. Nguyễn
Đâu là liên hoan phim lâu đời nhất thế giới?
A. LHP Cannes
B. LHP Venezia
C. LHP Berlin
D. LHP Moskva
Giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng trong lĩnh vực gì?
A. Hội Họa
B. Văn Hóa dân tộc
C. Công nghệ thông tin
D. Khảo cổ học
Từ nào sau đây không miêu tả độ cao?
A. Ngây ngất
B. Ngất ngưỡng
C. Chót vót
D. Vời vợi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: