logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Mặt trời, trái đất, mặt trăng, cùng nằm trên 1 đường thẳng theo thứ tự gọi là gì?

A. Nguyệt thực

B. Nhật thực

C. Giao thừa

D. Hoàng hôn

2. Ai là người đầu tiên chứng minh trái đất có dạng hình cầu?

A. Copecnich

B. Galileo

C. Acsimet

D. Aristotle

3. Hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ?

A. Mộc tinh và Kim tinh

B. Thổ tinh và Kim tinh

C. Thổ tinh và Mộc tinh

D. Kim tinh và Hỏa tinh

4. Hành tinh nào không có bầu khí quyển?

A. Kim tinh

B. Mộc tinh

C. Thủy tinh

D. Trái đất

5. Trong các đơn vị đo chiều dài sau đơn vị nào là lớn nhất?

A. Yôtamét

B. Zêtamét

C. Êxamét

D. Pêtamét

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: