Đăng Nhập
Mặt trời, trái đất, mặt trăng, cùng nằm trên 1 đường thẳng theo thứ tự gọi là gì?
A. Nguyệt thực
B. Nhật thực
C. Giao thừa
D. Hoàng hôn
Ai là người đầu tiên chứng minh trái đất có dạng hình cầu?
A. Copecnich
B. Galileo
C. Acsimet
D. Aristotle
Hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ?
A. Mộc tinh và Kim tinh
B. Thổ tinh và Kim tinh
C. Thổ tinh và Mộc tinh
D. Kim tinh và Hỏa tinh
Hành tinh nào không có bầu khí quyển?
A. Kim tinh
B. Mộc tinh
C. Thủy tinh
D. Trái đất
Trong các đơn vị đo chiều dài sau đơn vị nào là lớn nhất?
A. Yôtamét
B. Zêtamét
C. Êxamét
D. Pêtamét

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: