Đăng Nhập
Đâu là tác phẩm viết bằng chữ Hán của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị?
A. Tình Thúc Giạ
B. Lộc Minh Đình Thi Thảo
C. Bán buồn mua vui
D. Lộ Địch
Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877-1961), hay Ưng Bình Thúc Giạ; là người sáng lập Hương bình Thi xã và là nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Ông cũng là một hoàng thân triều Nguyễn và là cháu ba đời của vua Minh Mạng.
"Năm ngoái đi ăn mày/ Năm nay cũng ăn mày/Năm ngoài được mười xu/ Mua được hai lon gạo ..." là của nhà thơ nào?
A. Ưng Bình Thúc Giạ
B. Giang Nam
C. Phạm Công Thiện
D. Giản Chi
Thành ngữ "Đâm ba chẻ củ" chỉ điều gì?
A. Dối trá
B. Ngọt ngào
C. Mong manh
D. Phá việc người khác
Thành ngữ "Chọc gậy bánh xe" chỉ điều gì?
A. Phá hoại việc người khác
B. Rải đinh cho xe lủng
C. Ngăn không cho xe chạy
D. Lơ xe
"Lơ xe" là gì?
A. Lái xe
B. Phụ xe
C. Bán xe
D. Vá xe

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: