Đăng Nhập
Trong thuật ngữ âm nhạc cổ điển "Countertenor" có nghĩa là chất giọng gì?
A. Nam trung
B. Phản nam cao
C. Thấp
D. Thấp và sâu
Giọng phản nam cao.(Âm vực tương đương với giọng Alto/Contralto)
Trong thuật ngữ âm nhạc cổ điển "Soprano" có nghĩa là chất giọng gì?
A. Nữ trầm
B. Nữ cao nhì
C. Nữ cao
D. Nữ trung
Đâu là một loại áo dùng cho bộ đội trong kháng chiến chồng Pháp (1945-1954)?
A. Áo bludong
B. Áo phản quang
C. Áo trấn thủ
D. Áo giáp
Đâu không phải là một khái niệm vật lý?
A. Áp suất
B. Áp thấp
C. Áp lực
D. Áp phích
Chủ tịch Nelson Mandela lên nắm quyền đã chấm dứt thời kỳ người thiểu số da trắng cai trị ở Nam Phi bao nhiêu năm?
A. 300 năm
B. 320 năm
C. 340 năm
D. 350 năm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: