Đăng Nhập
Ca khúc 'Cây đàn ghi-ta của đại đội ba' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Văn Cao
B. Hoàng Hiệp
C. Đỗ Minh
D. Xuân Hồng
'Chào em cô gái Lam Hồng' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Hiệp
B. Xuân Hồng
C. Ánh Dương
D. Đỗ Minh
'Chào mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Hiệp
B. Xuân Hồng
C. Ánh Dương
D. Đỗ Minh
Ca khúc 'Chiếc lá cuối cùng' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Tuấn Khanh
B. Trần Tiến
C. Triều Dâng
D. Nguyễn Đình Phúc
Ca khúc 'Chiếc vòng câu hôn' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Tuấn Khanh
B. Trần Tiến
C. Triều Dâng
D. Nguyễn Bính

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: