Đăng Nhập
Bowling còn có tên gọi khác là gì?
A. Bóng gỗ
B. Bóng bàn
C. Bóng lăn
D. Bóng ném
Hạt nào sau đây dùng để làm Sô-cô-la?
A. Đậu đỏ
B. Chà là
C. Hạnh nhân
D. Ca cao
Danh thần nào dưới triều đại Lê Thánh Tông được coi là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam?
A. Vũ Hửu
B. Lương Thế Vinh
C. Nguyễn Hửu Thận
D. Hoàng Xuân Hãn
Không có loại sữa nào trong các loại sữa sau đây?
A. Sữa đậu nành
B. Sữa đậu xanh
C. Sữa đậu phộng
D. Sữa đậu đủa
Đâu là tên một loại động vật?
A. Cỏng
B. Bê
C. Vác
D. Khuân

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: