Đăng Nhập
Người La Mã cổ đại viết số 2000 như thế nào?
A. LL
B. DD
C. CC
D. MM
M là 1000
Chùa một cột được xây năm 1409 còn có tên gọi là gì?
A. Bảo Liên
B. Trường Sinh
C. Diên Hựu
D. Phật Sen
Sao Thủy có tên của một vị thần chạy nhanh nhất trong thần thoại Hy Lạp nào?
A. Jupiter
B. Neptune
C. Mars
D. Mercury
Khi khát nếu ta uống nước ... thì sẽ khát hơn?
A. Mưa
B. Trà
C. Biển
D. Suối
"Vacxin" theo tiếng LaTinh có ý nghĩa về điều gì?
A. 1 loại bệnh
B. 1 loại thuốc
C. 1 loại cây
D. 1 loài vật

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: