Đăng Nhập
Port-au-prince là thủ đô của quốc gia nào?
A. Honduras
B. Hungary
C. Haiti
D. Hongkong
Tegucigalpa là thủ đô của quốc gia nào?
A. Hongkong
B. Honduras
C. Haiti
D. Hungary
Budapest là thủ đô của quốc gia nào?
A. Haiti
B. Honduras
C. Guatemala
D. Hungary
Guatemala là thủ đô của quốc gia nào?
A. Guatemala
B. Guam
C. Ghana
D. Gabong
Uống rượu là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh nào cho chúng ta?
A. Xơ gan
B. Phổi
C. Suy tim
D. Mất trí nhớ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122405
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: