Đăng Nhập
Thuốc đông y ở dạng những viên tròn, nhỏ gọi là gì
A. Thuốc tê
B. Thuốc tàu
C. Thuốc tễ
D. Thuốc tiêm
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Bết
B. Tệ
C. Tồi
D. Tốt
Đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể sinh vật gọi là gì?
A. Tế bào
B. Coaxecva
C. Nhân
D. Nguyên sinh chất
Thứ nước chấm làm bằng xôi hoặc ngô để mốc lên men cùng đậu nành và muối gọi là gì?
A. Nước mắm
B. Nước tương
C. Rượu cần
D. Chè lam
Bài viết ở đầu sách để nói rõ đôi điều cần thiết về cuốn sách đó gọi là gì?
A. Đề tựa
B. Đề thi
C. Đề mục
D. Mục lục

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: