logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trường Đại học nào không phải ở Mỹ?

A. Ivy League

B. Harvard

C. Cambridge

D. Princeton

2. Dải tần số nào có tần số cao nhất trong các dải tần sau?

A. EHF

B. SHF

C. UHF

D. VHF

3. Đây không phải là ngôn ngữ lập trình?

A. C

B. D

C. Java

D. Visual Basic

4. Điền vào chỗ trống câu khẩu ngữ của người Anh: "Son of a ..."?

A. Father

B. Pitch

C. Mother

D. Bitch

5. Điền vào chỗ trống: "Beethoven was a ... musician"?

A. Large

B. Big

C. Huge

D. Distinghuised

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: