Đăng Nhập
Năm 939 trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào?
A. Nguyên Mông
B. Thanh
C. Minh
D. Nam Hán
Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam?
A. Ngô Đình Diệm
B. Quang Trung
C. Bảo Đại
D. Hàm Nghi
Nơi Nguyễn Tất Thành bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước?
A. Cảng Vũng Tàu
B. Cảng Đà Nẵng
C. Bến Nhà Rồng
D. Bến Bình Than
Đâu không phải là ngôn ngữ lập trình máy tính?
A. C
B. D
C. Java
D. Visual Basic
Sinh nhật của chúa Giêsu?
A. 1/2/0
B. 1/3/1
C. 1/1/0
D. 1/1/1

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: