logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là một loại vải?

A. Vải thê

B. Vải the

C. Vải dẽ

D. Vải thề

Vải dệt bằng sợi thưa, thường dùng để may áo dài

2. Chất khí không hoặc rất khó tác dụng hoá học với chất khác gọi là gì.

A. Khí trơ

B. Khí hiếm

C. Khí lỏng

D. Khí thơm

3. Em bé hễ bú no quá mà nôn ra sữa là gì?

A. Ợ

B. Trớ

C. Hắt xì

D. Ho

4. Đâu là một căn bệnh ở người?

A. Trị

B. Trĩ

C. Lý

D. Ly

Bệnh phình tĩnh mạch hậu môn, sinh ra chứng đi ngoài ra máu.

5. Đâu là một tên gọi khác của dân tộc Bru-Vân Kiều?

A. Trị

B. Tri

C. Trì

D. Chị

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: