Đăng Nhập
Người dân nước nào sở hữu nhiều điện thoại di động nhất thế giới?
A. U.A.E
B. Trung Quốc
C. Phần Lan
D. Mỹ
Quốc gia nào có tỷ lệ mua báo cao nhất hành tinh?
A. Trung Quốc
B. Nhật Bản
C. Iceland
D. Ireland
Quốc gia nào có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới?
A. Ireland
B. Iceland
C. Hoa Kỳ
D. Nhật Bản
Quốc gia nào dành nhiều thời gian cho việc ăn uống nhất thế giới?
A. Somalia
B. Hoa Kỳ
C. Cu Ba
D. Thổ Nhĩ Kỳ
Người dân quốc gia nào hút nhiều thuốc lá nhất thế giới?
A. Hy Lạp
B. Cu Ba
C. Yemen
D. Nam Phi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: