Đăng Nhập
Trong các bán đảo sau, bán đảo nào không nằm ở châu Á?
A. Đông Dương
B. A rập
C. Triều Tiên
D. Scandinavia
Quốc gia Trung Đông đầu tiên dành quyền đăng cai World Cup 2022 là nước nào?
A. Ararab Emirates
B. Arab Saudi
C. Iran
D. Quatar
Thành phố nào ở New Zealand được đặc biệt danh là "Thành phố của những cánh buồm"?
A. Wellington
B. Napier
C. Hamiton
D. Auckland
Trục nằm ngang của tọa độ Decac tên là gì?
A. Tung
B. Hoành
C. Ngang
D. Dọc
Trục nằm đứng của tọa độ Decac vuông góc tên gì?
A. Tung
B. Hoành
C. Ngang
D. Dọc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: