Đăng Nhập
Nguồn gốc tên quốc gia nào có nghĩa là "Ngôi làng"?
A. Mi_an_ma
B. Me_xi_co
C. Bra_xin
D. Ca_na_da
Chữ Canada có nguồn gốc từ chữ kanata trong ngôn ngữ của thổ dân Huron-Iroquois, có nghĩa là "ngôi làng", ám chỉ đến Stadacona, một địa điểm hiện tại nằm trong phạm vi Thành phố Québec. Ngày xưa, Canada thường được gọi là Dominion of Canada (Xứ tự trị Canada), nhưng hiện nay tất cả các văn kiện chính thức đều chỉ dùng tên Canada.
Đâu là tên một loại bánh?
A. Sừng nai
B. Sừng tê giác
C. Sừng bò
D. Sừng hươu
Họa sĩ truyền thần thường vẽ gì?
A. Phong cảnh
B. Biếm họa
C. Tỉnh vật
D. Chân dung
Trong kẹo có thành phần gì dễ gây sâu răng?
A. Rượu
B. Dấm
C. Đường
D. Ớt
Hiện tượng mưa phùn xuất hiện là báo hiệu thời tiết chuyển sang mùa nào?
A. Xuân
B. Hạ
C. Thu
D. Đông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: