logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nguồn gốc tên quốc gia nào có nghĩa là "Ngôi làng"?

A. Mi_an_ma

B. Me_xi_co

C. Bra_xin

D. Ca_na_da

Chữ Canada có nguồn gốc từ chữ kanata trong ngôn ngữ của thổ dân Huron-Iroquois, có nghĩa là "ngôi làng", ám chỉ đến Stadacona, một địa điểm hiện tại nằm trong phạm vi Thành phố Québec. Ngày xưa, Canada thường được gọi là Dominion of Canada (Xứ tự trị Canada), nhưng hiện nay tất cả các văn kiện chính thức đều chỉ dùng tên Canada.

2. Đâu là tên một loại bánh?

A. Sừng nai

B. Sừng tê giác

C. Sừng bò

D. Sừng hươu

3. Họa sĩ truyền thần thường vẽ gì?

A. Phong cảnh

B. Biếm họa

C. Tỉnh vật

D. Chân dung

4. Trong kẹo có thành phần gì dễ gây sâu răng?

A. Rượu

B. Dấm

C. Đường

D. Ớt

5. Hiện tượng mưa phùn xuất hiện là báo hiệu thời tiết chuyển sang mùa nào?

A. Xuân

B. Hạ

C. Thu

D. Đông

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: